Referat fra Generalforsamling onsdag, den 19. april 2023.Der var i år tilmeldt 46 personer incl. bestyrelsen til generalforsamlingen. Et fald på 12 ifh. sidste år.
Bordene blev dækket med blomstrede servietter og pyntet med rosa chrysanthemum og en enkelt påskelilje.
Medlemmerne blev, ved ankomsten, krydset af og fandt efterfølgende de antal kort til lottospillet, som de ville have.
Prisen var stadig 10,00 kr. pr. stk.
Klokken blev 19.00 og Aase (formanden) bød velkommen med en lille sølvklokke, som hun havde fundet i sine
gemmer. Den var indgraveret med teksten ”Vojens Husmoderforening 1963”. Historien om den er, at den var givet i
anledning af Husmoderforeningens 10 års jubilæum. Foreningen skiftede i 2003 til et mere nutidigt navn, ”Vojens
Pigeklub”. Foreningen har i år eksisteret i 70 år.
Vi startede med sang nr. 170 ”Nu er dagen fuld af sang”.
Derefter gik hun over til dagsorden.


1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere.


Bestyrelsen foreslog igen Elly Gammelgaard som dirigent – hun takkede for valget- læste dagsordenen op
og kunne bekræfte, at generalforsamlingen var varslet i god tid, da datoen allerede er oplyst i vores
udsendte program for 2022/2023, samt i medierne.
Programmet var fremsendt via mail til medlemmerne sammen med kontingentbetalingen i starten af
august måned. De medlemmer, der ikke har mail har modtaget programmet i deres postkasse.
Der blev ingen stemmetællere valgt.


2. Formandens beretning
Aase fremlagde som sædvanlig en flot og uddybende årsberetning, som omhandlede alle vores
arrangementer i løbet af sæsonen.
Pr. 1. april 2022 var vi 164 medlemmer. Pr. 1. april 2023 er vi 143 medlemmer.
Klubben har fået 17 nye medlemmer, 17 personer har ikke ønsket at være medlem mere (skyldes bl.a.
flytning fra byen) og 17 personer har ikke betalt kontingentet, hvorfor de automatisk er udtrådt af
klubben.
Aase anmodede om, at man giver besked, såfremt man ikke ønsker medlemskab mere.


Vores sommerafslutning for sæsonen 2021/2022 i maj til La Petite Provence ved Kolding med afsluttende
spisning på Seggelund Cafeteria blev en succes. For at der ikke skulle være nogen medlemmer, der skulle
køre, så havde vi i bestyrelsen valgt, at bestille en bus. Det var en dejlig eftermiddag fyldt med solskin.


Vores første arrangement i sæsonen 2022/2023 blev afholdt torsdag, den 15. september, hvor vi havde
booket sangduoen ”Toner af Guld”. En dejlig aften med Helle og Dynes Skovkjær, hvor de med sang og
toner ledte os gennem ”The Sound of Music”. En dejlig aften med 41 medlemmer. Aftenen bød på
hjemmebagte boller (Kirsten) med pålæg og ost.


Torsdag, den 13. oktober forsøgte vi at afholde et eftermiddags arrangement, som foregik på Vojens
Lokalhistorisk Forening. En hyggelig og interessant eftermiddag, hvor Agnes Svendsen og Jes A. Ratzer
fortalte om arbejdet i foreningen og det store arkivarbejde. Der blev budt på kaffe og kager, som
relaterede til gamle dage, hvilket Else Margrethe Hansen havde stået for. Desværre deltog der kun 25
medlemmer.
Pigeklubben forsøger igen, til næste sæson med minimum eet eftermiddagsarrangement, da vi
fornemmer, at der efterhånden er flere ældre, som ikke ønsker at komme ud om aftenen.
Torsdag, den 3. november var det lykkes klubben at få den kendte TV læge Peter Qvortrup Geisling til
Sognegården. Han kom, han så og han sejrede med sit foredrag ”Giv dit liv et eftersyn”. Han var festlig og
underholdende, men heller ikke den billigste at få fat i. 77 medlemmer nød aftenen som også bød på
kaffe og sandwichboller med forskelligt fyld.
Torsdag, den 24. november vendte vi tilbage til Sognegården med vores årlige julefrokost. I år havde vi
bestilt de lækreste juleplatter fra Bager Nielsen. Platterne blev serveret i plasticemballage med låg, så
Referat Generalforsamling – Vojens Pigeklub - 19042023
medlemmerne, hvis de ikke kunne spise op, kunne tage resten med hjem. Flemming havde vi igen booket
til hjælp i køkkenet.
Aftenens største overraskelse var koret VisVocal, som kom og sang for os i ca. 1 time. 16 kvinder og
mænd kom gående ind i salen, mens de sang den smukke ”Nkosi sikelel’ i – Afrika”sang. Herefter blev der
sunget både julesange og andre sange som bl.a. ”You Raise Me Up” og ”Bridge Over Troubled Water”
o.m.a. Ikke et øje var tørt og vi var mange, der havde gåsehud på armene.
I løbet af aftenen blev der afholdt amerikansk lotteri, som bestyrelsen havde købte gevinster til.
Beløbet for gevinsterne måtte ligge mellem 25,00 kr. – 35,00 kr. Kirsten havde bagt småkager og Helga
havde lavet chokoladestykker (lidt lignende P tærter).
Det nye år 2023 startede vi op med et foredrag, torsdag, den 19. januar med Hans Christian Schmidt, hvor
han i en blanding af sang og anekdoter fortalte om hans liv og værdier. Det var også et arrangement, som
har været på programmet tidligere, men aflyst p.gr.a. coronaen. 51 medlemmer deltog og der blev
serveret kaffe og fastelavnsboller med fløde.
Torsdag, den 23. februar havde vi en dejlig aften med Kaj Ross Hansen, der er tidligere pilot, flyverpræst
og sidst præst i Skrydstrup Kirke. Han fortalte om sin barndom i Haderslev og i Nordjylland, hvor hans
forældre var indre missionske. 36 medlemmer deltog. Aftenen bød på kaffe og æblekage som bestyrelsen
havde sørget for.
Vores næste arrangement var onsdag, den 29. marts og torsdag, den 30. marts hos tøjbutikken Friis &
Schmidt i Vestergade. Igen et par hyggelige aftner, hvor Edith, Kirsten og Linda fra bestyrelsen, samt vores
suppleant Birgit viste forårs tøjet frem i flotteste stil. Der var dækket flot op ved borde, hvor vi efter
modeshowet blev budt på det lækreste smørrebrød (fra Kvickly). Der blev serveret hvidvin samt kaffe og
sødt. Maj-Britt stod for præsentationen af tøjet. Her deltog hhv. 38 og 35 personer.
Det sidste arrangement er vores sommerudflugt, onsdag, den 10. maj, som går til Møgeltønder, hvor vi
starter med kaffe og kage i Herskabstalden på Schackenborg og efterfølgende får en guidet rundvisning
på slottet. På hjemvejen lægger vi vejen forbi Øster Højst Kro. Turen foregår igen i år med bus.
Formanden nævnte desuden, at vi i klubben har været så heldige at få 10.000,00 kr. fra § 79 og 5.000,00
kr. fra § 18. Desuden har vi modtaget 10.000,00 kr. fr Sydbank. Beløbene er jo en stor hjælp til, at vi kan
booke lidt dyrere og kendte foredragsholdere.
Formanden nævnte, at der har været lidt problemer med Pigeklubbens hjemmeside. Hjemmesiden, der
tidligere lå på 1-2-3 hjemmesiden er i oktober opkøbt af one.com. Den gamle hjemmeside er blevet
overflyttet, men fungerer ind imellem ikke optimalt. Hjemmesiden skal stadig kunne hentes på adressen
www.vojenspigeklub.dk
Der blev så igen nævnt, at framelding SKAL ske til den person, der står i programmet for det aktuelle
arrangement, da det er hende, der har tilmeldingslisten. Framelding efter tidsfristen koster
arrangementprisen, da der skal betales for lokaler og mad, som er bestilt.
Referat Generalforsamling – Vojens Pigeklub - 19042023
En ny sæson er på vej og bestyrelsen har da også allerede emner i tankerne. Det nye program bliver sendt
ud i starten af maj måned sammen med kontingentopkrævningen.
Aase blev valgt ind i bestyrelsen i 2012 og allerede året efter blev hun valgt som formand. 10 år som hun
har været glad for. Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, som går på skift.
Formanden takkede til sidst bestyrelsen for godt samarbejde og medlemmerne for at bakke op omkring
arrangementerne.
3. Kassereren ( Edith ) fremlagde det reviderede regnskab og fremlagde forslag til kontingentet
Edith fremlagde et meget udførligt og flot regnskab
Kassebeholdning pr. 31. marts 2023 på kr. 2.169,50
Bankbeholdning pr. 31. marts 2023 på kr. 83.562,23
Der var et beløb på kr. 1.635,00 til diverse udgifter. Dette beløb forklarede Edith udførligt, hvordan det
var fordelt, så ingen var i tvivl. (Bl.a. hjemmesiden, printerpatroner og papir.)
Det koster kr. 300,00 i kvt. til banken for at have en foreningskonto.
Regnskabet blev godkendt.
Forslag til kontingentet var 150,00 kr. Forslaget blev godkendt.
4. Valg af bestyrelse for 2 år
Aase Raahauge Larsen - blev genvalgt
Kirsten Petersen – blev genvalgt
Birgit Schmidt blev valgt som suppleant for 1 år
5. Valg af revisor og suppleant:
Elly Gammelgaard - blev genvalgt for 1 år
Karen Hansen – blev valgt som suppleant for 1 år
6. Indkomne forslag
Ingen
7. Eventuelt
Formanden bad om emner til arrangementer.
Der blev forespurgt, hvorvidt Pigeklubben ønskede kontanter fremfor MobilPay til vores arrengenter?
Edith ville helst have kontanter, så længe vi har det, da der er en del administrativ arbejde ved betaling
med MobilPay, foruden, at de skal have 75 øre i gebyr for hver overførsel.
Referat Generalforsamling – Vojens Pigeklub - 19042023
Borghild Larholm takkede for et godt program og foreslog, at vi tog fat i VisVocal igen til vores
julefrokost.
Det lød til, at der var stemning for eftermiddagsarrangementer
Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Elly fik en flaske vin som tak for at styre dagsorden (dirigent)
Herefter var der kaffe med lagkage fra Kvickly og lottospil med fine gevinster, som var købt af bestyrelsen (50,00 kr. –
75,00 kr.)
Der var købt 5 lagkager. Der var lidt til overs, som blev delt mellem bestyrelsen.
Aftenen sluttede med, at vi sang nr. 29 ”Natten er så stille”
Referent: Helga Franker Christensen
Godkendt af bestyrelsen, den 26. april 2023

unsplash