Indkaldelse til

Generalforsamling onsdag, den 19. april 2023 kl. 19.00 i Sognegården.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere


2. Formanden aflægger beretning


3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og fremlægger forslag til kontingent


4. Valg af bestyrelse: Aase Raahauge Larsen og Kirsten Petersen (begge modtager genvalg)

    På valg som suppleant for 1 år: Birgit Schmidt


5. Valg af revisor og suppleant

   På valg som revisor for 1 år: Elly Gammelgaard

   På valg som suppleant for 1 år; Jytte Falkenløve


6. Indkomne forslag


7. Eventuelt


Venlig hilsen Bestyrelsen